Sigurimi i sigurisë

Zgjedhja e projektit

Ekipi i investimeve mbledh dhe nxjerr projekte me cilësi të lartë

Siguria e teknologjisë

Bazuar në platformën e zhvillimit të pavarur të Aliyun, kriptoni transmetimin HTTPS. Ruajtja e enkriptuar e informacionit të ndjeshëm

Sfondi i energjisë

Njësia anëtare e Aleancës së Investimeve të Kinës, njësia e nderit e Forcës së Investimeve të Kinës, njësia e ndihmës për rritjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme kineze, anëtar i shtëpisë së investitorëve të filmit

Siguria e informacionit

Informacioni i regjistrimit të investitorëve, informacioni i tregtisë së llogarisë dhe informacione të tjera do të kriptohen, nuk do të vidhen nga kriminelët. Ne kurrë nuk do të zbulojmë informacionin e llogarisë suaj, informacionin bankar për ndonjë palë të tretë në asnjë mënyrë.